Platform Poland

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

(Regional Information and Support Center for NGOs)

Al. Grunwaldzka 5
PL – 80 236 Gdańsk

 

www.fundacjarc.org.pl

 

Ms. Magda Leszczyna-Rzucidlo
e-mail: magda@biser.org.pl
fon +48 58 344 40 39
fax +48 58 340 12 13

https://www.facebook.com/BISER.POL/